Tereny wokół Wrocławia – czy wszędzie można wiercić studnie głębinowe?

0

Studnie głębinowe wygrywają z kopanymi pod względem bezpieczeństwa i wszechstronności. Jednak i w ich przypadku są takie rejony, w których wiercenie studni głębinowej może być technicznie trudne lub niezalecane z innych powodów.

Jakie są rozwiązania i gdzie mogą wystąpić problemy z wywierceniem studni głębinowej

  • Dolina Odry, Widawy czy Baryczy. Wszelkie tereny zalewowe są niesprzyjające, ponieważ w związku ze zmianami wysokości lustra wody, istnieje też spore ryzyko zanieczyszczenia warstw wodonośnych. W dalej od rzek też mogą pojawiać się problemy w związku z historią geologiczną i pokładami mułu, które bywają nieprzepuszczalne lub sprzyjają tworzeniu zastoisk, a to przekłada się na wydajność i bezpieczeństwo studni głębinowej.
  • Pasmo Gór Kaczawskich na północ od Wrocławia. Tutaj znajdują się skały, które mogą być łatwo wypłukiwane przez wodę, a to podłoże nieprzewidywalne. Oczywiście tutaj problemy mają charakter bardzo lokalny i może być tak, że na jednej działce studni się wywiercić nie da, a na drugiej, kawałek dalej, już tak, dlatego warto skonsultować się z profesjonalistami, np. szukając wiercenie studni Wrocław
  • Dolina Dolnej Odry oraz piaszczyste tereny Równiny Wrocławskiej. Tu miejscami zalega warstwa mułu lub piasku o dużej miąższości, co stanowi problem natury technicznej, a niekiedy też może zagrażać bezpieczeństwu biologicznemu wód ujmowanych.

Miejsca, w których nie powinno wiercić się studni

Zasadniczo często odradza się wiercenie studni w okolicy zakładów przemysłowych – tutaj można wymienić choćby okolice Oławy, choć i w samym Wrocławiu są pewne miejsca, gdzie ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych jest spore. W tym przypadku oczywiście nie istnieje żadna mapa, na której byłyby wyznaczone granice obszarów, w których studnie głębinowe się wierci lub nie. To zawsze kwestia przeprowadzenia odpowiedniej oceny w terenie i przeprowadzenia stosownych badań.

Od strony technicznej okolice Wrocławia są generalnie sprzyjające i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką studnię wywiercić. Pytanie znacznie częściej będzie dotyczyło bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego wód ujmowanych. To znaczy, że nawet tam, gdzie wiercenie studni nie stanowi problemu, korzystanie z nich może być okresowo lub trwale niemożliwe, a to oczywiście stawia pod znakiem zapytania sens inwestycji.

Warto jednak w każdym przypadku skonsultować się z profesjonalistami, których wiedza i doświadczenie przekładają się nie tylko na proste odpowiedzi, ale przede wszystkim rozwiązania potencjalnych problemów.

Share.

About Author