Wybór formy opodatkowania

0

Uprzejmie przypominamy, że 20 stycznia 2004 r. mija termin wyboru formy opodatkowania:

a.. LINIOWY – osoby chcące opłacać podatek dochodowy wg stawki liniowej 19% (dotyczy wyłącznie przychodów z działalności gospodarczej) winny złożyć pisemne zawiadomienie o wyborze tej formy rozliczenia podatkowego – nowość…

Przeczytaj jakie jeszcze są możliwości wyboru b.. ZASADY OGÓLNE – podatnicy chcący opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) winni złożyć pisemne zawiadomienie o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów – nie dotyczy osób, które w 2003 r. były na zasadach ogólnych i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania,
c.. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY – osoby chcące opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych winny złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania (dotyczy tych osób, które w roku 2003 były na innej formie opodatkowania a w roku 2004 chciałyby opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego i spełniają warunki określone w ustawie),
d.. podatnicy chcący opłacać ryczałt ewidencjonowany kwartalnie winni o tym powiadomić właściwy urząd skarbowy w formie pisemnej pod warunkiem, że w roku ubiegłym uzyskali przychód nieprzekraczający równowartości 25.000 euro (nie dotyczy osób, które w tym trybie opłacały ryczałt w 2003 r. i chcą nadal korzystać z tej formy uiszczania podatku),
e.. KARTA PODATKOWA – należy złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej (dotyczy tych osób, które w roku 2003 były na innej formie opodatkowania a w roku 2004 chciałyby opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej i spełniają warunki określone w ustawie).

Więcej informacji również na stronie internetowej: www.us.zgorzelec.info

Władysław Sikora

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.