Sala widowiskowa będzie odbudowana!

0

UGIM Węgliniec poinformował, że podjęto działania administracyjne mające na celu rozbiórkę i odbudowę Sali widowiskowej przy Domu Kultury na ul. Strzeleckiej (działka 131/4). Z informacji przez nas zdobytych wynika, że jeszcze w tym roku będzie sfinalizowany projekt odbudowy. Dowiedzieliśmy się również, że istnieje już wstępny projekt ale jeszcze trwa kompletowanie dokumentacji i rozwój właściwego projektu. W związku z powyższym UGiM informuje również o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań. Z uprawnień tych można skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, w godzinach urzędowania, tj. od godz. 8.00 do 15.00.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.