Kohlfurt, czyli Węgliniec

0

Węgliniec

Dawna niemiecka nazwa wsi – Kohlfurt

Położenie

Układ szachownicowy zabudowy

Nazwa miasta

Nazwa dzisiejszego miasta została przejęta po niewielkiej wsi, jaka znajduje się p6h1ocny zachód od miasta. Dzisiaj nazywa się  ona Starym Węglińcem. Jeszcze w I połowie wieku XIX, wieś ta zwala się po prostu Kohlfurt, Zaś wraz z powstaniem dużej osady przemysłowej przy stacji kolejowej dla odróżnienia otrzymała nazwę – Alt Kohlfurt, co miało jednocześnie wyjaśniać jej starsza metrykę.

Kohlfurt znaczy dosłownie tyle, co Węglowy Brud. Etymologia tej nazwy wydaje się być stosunkowo prosta. Pierwszy jej człon pochodzi od prowadzonych w okolicy robót górniczych. Pamiętajmy, bowiem, ze od zamierzchłych czasów eksploatowano w okolicy rudę darniową oraz węgiel brunatny. Słowo Furt, czyli brud dotyczy przejścia przez potok Czerna Mała, jakie znajdowało się tam, gdzie obecnie położona jest wieś Stary Węgliniec. Zwróćmy uwag~, ze było w okolicy jeszcze kilka miejscowości, których nazwy zakończono tym wyrazem, jak na przykład Tiefenfurt – Parowa, Schnellenfurt – Bronowiec.

Jeszcze w roku 1945 używano pierwotnie niemieckiej nazwy, dopiero z czasem wprowadzono, jak gdyby tłumaczenie pierwotnej formy – Węgliniec

Ludność

Liczba mieszkańców Węglińca dynamicznie wzrosła od momentu powstania tutaj stacji kolejowej i całego węzła komunikacyjnego.

 Rok
 Liczba ludnośći
 1825  608
 1831  600
 1885  1891*
 1905  2332**
 1939  2741
 1961 5418
 1970  3652

* W tym 1167 osó mieszkających we wsi, zaś 724 w budynkach niepadal stacji
** W tym 1166 zamieszkujących we wsi

Historia

W latach 1491-92 i 1499 przeprowadzono akcję osadniczą w Puszczy Zgorzeleckiej, w okolicach dzisiejszego Pieńska. W 1502 roku założono osadę kuźnicą,22 kilometry na północny – wschód od Zgorzelca, nad Czarną! Małą. W 1513 roku biskup miśnieński wydal zgodę na budowę tutaj kaplicy. Pierwszy ewangelicki kościółek wzniesiono w roku 1562, zaś w 1687 roku przebudowano go na kamienny. Do roku 1735 parafia ta podlegała proboszczowi z Czerwonej Wody. Wtedy tez osada otrzymała swojego duchownego.

Zasadniczy rozwój Węglińca przypada na II połowę wieku XIX, kiedy wybudowano tutaj kolej żelazną. W roku 1846 otwarto Iinię Wrocław – Żary – Berlin, w 1847 roku Iinię Węgliniec -Zgorzelec – Drezno, w 1865 roku do Lu- bania, w 1874 roku do Hoyerswerdy, zaś w 1913 roku małą kolejkę do Czerwonej Wody.

Od 1878 roku ta nowa przemysłowa osada posiadała swoją świątynię.  W roku 1905 pięć kilometrów na południowy zachód od centrum Węglińca wzniesiono w należących do miasta Zgorzelca Wyrobiskach uruchomiono kopalnię węgla brunatnego, zaś w 1911 roku tuż przy nich wzniesiono elekrtrownię zaopatrującą Zgorzelec w prąd elektryczny.

Pierwszymi przedstawicielami polskiej administracji w Węglińcu byli reprezentanci, uformowanej pod koniec maja 1945 roku, zgorzeleckiej Grupy Operacyjnej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, którzy przybyli tu na początku czerwca. Sporządzili z przeprowadzonej tutaj penetracji szczegółowe sprawozdania, które poniżej zacytujemy w porządku chronologicznym, gdyż są to pierwsze polskie dokumenty, dotyczące tego miasta. Zwróćmy uwagę, ze używano wtedy jeszcze niemieckiej nazwy Kohlfurt.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.