Noworoczny oplatek

0

W niedziele 21 stycznia br. po raz kolejny, w gościnnych murach Gimnazjum w Ruszowie, odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Radę Sołecką w Ruszowie i Zarząd Koła Emerytów i Rencistów z Ruszowa.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili władze samorządowe gminy, radni z Ruszowa oraz ksiądz proboszcz. Po krótkich powitaniach przez sołtysa Leszka Hawrota oraz prezesa Koła p. Józefa Piturę głos zabrał burmistrz Andrzej Kutrowski. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej wręczył Państwu Emilii i Marianowi Tabaka okolicznościowe medale za 50 lat pożycia małżeńskiego Wszyscy przemawiający złożyli zebranym życzenia wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia w Nowym Roku.Następnie po wspólnej modlitwie z księdzem proboszczem Antonim Pławeckim przełamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Kiedy zebrani usiedli za stołami aby spożywać przygotowany poczęstunek, rozpoczął się występ zespołu kolędniczego pod kierunkiem pani Władysławy Wróbel . Zebranym zaprezentowano jasełka oraz zaśpiewano kolędy i pastorałki.. Po części artystycznej nastał czas wspólnego kolędowania, rozmów i dyskusji .Kolejne spotkanie opłatkowe należy uznać za udane . Pozwoliło ono zebranym na wspólne spędzenie niedzielnego popołudnia i chwilę zapomnienia o trudach codziennego życia.
W imieniu organizatorów i zebranych składam gorące podziękowanie panu burmistrzowi Andrzejowi Kutrowskiemu, prezesowi Zarządu BS w Pieńsku panu Zygmuntowi Listwanowi, panom ; Andrzejowi Kmieciowi, Waldemarowi Łukianowiczowi, Januszowi Kobielskiemu, Jerzemu Perońskiemu , Mieczysławowi Masina , Józefowi Pitura z Kościelnej Wsi, Zbigniewowi Łukasik, Leonowi Bieganowskiemu oraz państwu Irenie i Eugeniuszowi Górniak za finansowe i rzeczowe wsparcie spotkania. Serdeczne dziękuje pani Irenie Droś, dyrektor Gimnazjum w Ruszowie za udostępnienie stołówki i sprzętu nagłaśniającego. Pani Władysławie Wróbel i całemu zespołowi dziękuję za jasełka i kolędowanie a pani Sabinie Koza i wszystkim paniom skupionym wokół niej, za ciasta domowego wypieku oraz obsługę podczas spotkania.

{phocagallery view=category|categoryid=85|limitstart=1|detail=5 |displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imageshadow=shadow1}

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.