Marka Bory Dolnośląskie

0

5 sierpnia br. miało miejsce III robocze spotkanie Zespołu Osób Kluczowych ds. Marki Bory Dolnośląskie. Tym razem Zespół spotkał się w Gminie Przewóz.

Gospodarz, Pan Wójt Ryszard Klisowski osobiście uczestniczył w pracach. Zespół się powiększa – ostatnio dołączyły nowe Osoby, przedstawiciele dolnośląskiej części Borów Dolnośląskich. Tym razem w spotkaniu uczestniczyło łącznie 19 Osób. W spotkaniu również uczestniczyliśmy. Zaangażowaliśmy się w pomoc przy tworzeniu marki Bory Dolnośląskie.

Jak ostatnio, prace rozpoczęły się od omówienia zaplanowanych do realizacji prac oraz planu samego spotkania. Konsultanci z 2ba przedstawili rezultaty dotychczasowych konsultacji i badań. W drugiej połowie lipca trwają indywidualne wywiady z przedstawicielami władz samorządowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw turystycznych. Ostatnio do Zespołu zaprosiliśmy Nadleśniczych z obszaru Borów Dolnośląskich. Jest to bardzo ważny partner do współpracy nad budowaniem Marki Bory Dolnośląskie. Podobnie, jak stacjonująca w Świętoszowie 10 Brygada Kawalerii Pancernej. Zagadnienia związane z uczestnictwem Lasów Państwowych i Wojska Polskiego w pracach nad Marką zostały przedstawione Uczestnikom.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja prac nad audytem wizerunkowym w kontekście przeprowadzonego audytu personalnego – wywiadów z Osobami Kluczowymi. Prezentacja miała na celu spojrzenie na Bory Dolnośląskie z innej perspektywy, zastanowienie się nad wymiarami wizerunku Regionu oraz określenie silnych, wyjątkowych i wyróżniających skojarzeń, związanych
z Borami Dolnośląskimi.

Obecnie prowadzone są przez firmę 2ba dalsze wywiady (w tym w Nadleśnictwach), a także ankietowe badania mieszkańców, turystów i przedsiębiorców turystycznych. W ilościowe badania wymienionych grup zaangażują się również władze samorządowe i przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w pracach nad Marką. Chodzi tutaj o wskazanie przedsiębiorstw, z którymi warto przeprowadzić wywiad, wsparcie w badaniach ankietowych mieszkańców oraz rekomendowanie obiektów noclegowo-gastronomicznych, w których m.in. prowadzone będą mogły być badania przebywających tam turystów. Metoda doboru próby została indywidualnie dobrana dla każdej grupy docelowej, aby osiągnąć jak najbardziej wiarygodne rezultaty. Na zakończenie spotkania omówiony został więc zakres zaangażowania Zespołu Osób Kluczowych w badania ilościowe.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Gminie Gozdnica, dnia 3 września 2009 r., gdzie będziemy gościć tym razem na zaproszenie Burmistrza Gminy Gozdnica.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.