Grant dla MGOK przyznany

0

22 marca rozstrzygnięty został konkurs Small Grants ogłoszony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu wspieranie działań

na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego i jego promocji wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Do pierwszego naboru w 2010 roku. wpłynęło 115 wniosków, a dofinansowanie otrzymało tylko 27 – wśród nich nasz wniosek na kwotę 9.040 zł. Projekt realizowany będzie w Domu Kultury w Ruszowie, a jego beneficjentami będą uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

W ramach proponowanych działań planowana jest systematyczna nauka języka angielskiego, organizowane będą wieczory kulinarne z prezentacją potraw krajów anglojęzycznych, przygotowane zostaną wystawy fotograficzne i plastyczne przedstawiające walory przyrodnicze i architektoniczne państw anglosaskich.

Projekt realizowany będzie od kwietnia do 15 grudnia 2010 r.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.