Konkurs Plastyczny

0

Regulamin konkursu plastycznego „Świąteczne czary-mary bożonarodzeniowe ozdoby z…makaronu, papieru i surowców wtórnych”

 

Główny organizator: Miejsko-Gminny Kultury w Węglińcu. Cel konkursu: kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych, rozwijanie talentu artystycznego, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych. Termin nadsyłania prac – do 17 grudnia 2010 r. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród do 22 grudnia 2010 r.

NAGRODY

Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia, we wszystkich kategoriach.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. 1.Uczestnikiem konkursu może być każda osoba chcąca wziąć udział w konkursie i wykonać ozdobę choinkową.
 2. 2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w różnorodnych technikach stosując takie materiały, jak: papier, makaron, surowce wtórne kierując się tematem konkursu.
 3. 3.Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę” umożliwiającą zawieszenie ozdoby na gałązce choinki
 4. 4.Prace będą oceniane w dwóch kategoriach
  I – prace indywidualne;
 5. II – prace grupowe (wykonane przez np. klasę, zespół lub koło zainteresowań) z zachowaniem podziału na grupy wiekowe
 6. 5. Prace wykonane z elementów gotowych (np. figurki lub bombki kupione w sklepie) będą dyskwalifikowane
 7. 6. Do każdej pracy powinna być załączona karta informacyjna identyfikująca autora(ów) pracy
 8. 7. Prace należy przynieść osobiście do Biblioteki Publicznej w Węglińcu, ul. Wojtyły 10
 9. 8.Uwagi końcowe: prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, organizator zastrzega sobie prawo publikowania i udostępniania nadesłanych na konkurs prac.
 10. 9. Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje w celach marketingowych swoich prac – dla celów związanych z konkursem oraz wystawą pokonkursową.
 11. 10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
 12. 11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WKONKURSIE!!!

Szczegółowe informacje – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, tel. 757712510, kom. 662057232, e-mail:kultura.wegliniec@intria.pl

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.