20 latkowie idą do wojska

0

Od 29 marca do 30 kwietnia 2012 na terenie powiatu zgorzeleckiego będzie prowadzona kwalifikacja wojskowa. W tym okresie Powiatowa Komisja Lekarska będzie określać kategorie zdrowia osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej, a przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu będzie im wręczał książeczki wojskowe.

Dla osób zamieszkałych na terenie gminy Węgliniec kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach 20 i 23 kwietnia 2012 r.

Obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej podlegają mężczyźni urodzeni w 1993 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1988 – 1992, którzy z jakichkolwiek powodów dotychczas nie stawali do poboru, czy też kwalifikacji wojskowej, nie mają określonej zdolności do służby wojskowej i nie posiadają książeczki wojskowej. Zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, jak również kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (szkoły medyczne, weterynaryjne, szkoły o kierunku psychologicznym).

Wymienione osoby będą wzywane do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwaniami imiennymi. Ponadto informacje o kwalifikacji wojskowej w formie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego zostaną rozwieszone na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.

Nieodebranie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej z tego obowiązku. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Zgorzelec ul. Warszawska 39 II piętro.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Gminy i Miasta, tel. 75 7712 792 wew. 33.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.