Szkolenie strażaków-ochotników

0

W dniach 21-22.02.2014 na szkoleniu  w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie k/Warszawy zorganizowanym przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie uczestniczył Dh. Janusz Droś – Prezes OSP w Ruszowie.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie strażaków – ochotników z systemem dopuszczeń w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, odbiór i weryfikacja  wyrobów wprowadzanych  do użytkowania w jednostkach OSP oraz znaczenie CNOBP-PIB dla bezpieczeństwa członka OSP. Podczas wykładów i ćwiczeń uczestniczy szkolenia zapoznali się min. z systemem certyfikacji i wydawania świadectw dopuszczenia CNOBP-PIB dla:

  • wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka
  • pomp i autopomp pożarniczych
  • armatury i osprzętu
  • pojazdów i przyczep pożarniczych
  • sprzętu ratowniczego i pomocniczego
  • narzędzi ratowniczych
  • podręcznego sprzętu gaśniczego
  • środków gaśniczych oraz sorbentów
  • elementów systemów alarmowych i ostrzegania

Zdobyta wiedza i uzyskane informacje z pewnością zaprocentują przy  planowaniu zakupów nowego sprzętu i wyposażenia  dla jednostek OSP oraz  podczas jego odbioru od dostawcy lub producenta.

Share.

About Author