Bory Dolnośląskie odzyskują blask

0

Na terenie Borów Dolnośląskich, największym w Polsce zwartym obszarze leśnym, od dwóch lat realizowany jest projekt pielęgnacyjny «Zachowanie ogrodów i parków jako części historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego w ramach „Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy”»  obejmujący rewitalizację parków i ogrodów. Jest on implementowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Dzięki zaangażowaniu struktur europejskich oraz lokalnych fundacji dbających o rozwój zarówno kulturalny jak i infrastrukturalny regionu udało się przeprowadzić szereg modernizacji, które wzbogaciły atrakcyjność turystyczną Dolnego Śląska i Lubuskiego. Ponadto, przy projekcie pracę znalazło grono osób parających się szeroko pojętym ogrodnictwem. Dziś można śmiało napisać, że dzięki projektowi pielęgnacyjnemu «Zachowanie ogrodów i parków jako części historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego w ramach „Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy”»  założenia parkowe regionu odzyskały dawny blask.

Oto, co dzięki współpracy z Unią Europejską udało się osiągnąć dotychczas w założeniach parkowych w Chichach, Przewozie (lubuskie) i Kliczkowie (dolnośląskie).

Przewóz Chichy Kliczków
 • Wykonano projekt rewitalizacji parku w Przewozie wraz z kompletną dokumentacją
 • Wykonywano prace pielęgnacyjne w parku przez okres trwania całego projektu

 

Wykonano m.in.:

 • Zakup desek oraz naprawę wiaty w Parku
 • Zakup desek oraz naprawę poręczy i schodów
 • Zakup kruszywa oraz utwardzenie alejek parkowych
 • Wycięto oraz usunięto zbędną roślinność
 • Wykonywano prace pielęgnacyjne w parku przez okres trwania całego projektu

 

Wykonano m.in.:

 • Wycięto oraz usunięto  zbędną roślinność
 • Wykaszano łąkę oraz podszyt parku
 • Odremontowano mur otaczający park,
 • Wyczyszczono staw z nadmiernej ilości roślin wodnych
 • Dokonano nasadzeń roślin wieloletnich,
 • Wykonano prace pielęgnacyjne w parku przez okres trwania całego projektu.

 

Wykonano m.in.:

 • Uprzątnięto teren wokół Folwarku
 • Dokonano remontu ogrodzenia,
 • Dokonano nasadzeń roślin wieloletnich
 • Wykonano trawniki i ścieżki
 • Regularnie wykaszano trawniki
 • Wykonano klomby
 • Usuwano zbędną roślinność

 

Łącznie zatrudniono:

 • 3 ogrodników
 • 3 pracowników technicznych
 • 3 pracowników sezonowych

Zakupiono:

 • ubrania robocze
 • narzędzia mechaniczne (piły spalinowe, dmuchawy, nożyce do cięcia żywopłotów,kosiarki)
 • sprzęt do pielęgnacji zieleni (sekatory, taczki, siekiery, itp.)
 • paliwo do narzędzi
 • oleje i smary do narzędzi
 • części zamienne do narzędzi
 • zakupiono ziemię i żwir

O postępach w projekcie na bieżąco informowały specjalne dedykowane strony (http://ogrody.borydolnoslaskie.org/, http://park.borydolnoslaskie.org/)  a także witryny i media społecznościowe fundacji: Fundacji Bory Dolnośląskie (http://www.bory.org.pl/, http://www.bory.org.pl/) oraz Fundacji Pro Culturae Bono (http://fundacja-pcb.org/, https://www.facebook.com/fundacjaproculturae.bono).

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.