Opłata od psa zlikwidowana

0

Od 1 stycznia 2017 roku właściciele psów nie będą już musieli wnosić opłaty  do Urzędu Gminy i Miasta.

Na ostatniej sesji 24.11.2016r. radni, na wniosek Burmistrza, zdecydowali o zniesieniu opłaty od posiadania psów.W latach 2011-2016 na terenie Gminy i Miasta Węgliniec obowiązywała opłata od posiadania psów w wysokości 20,00 zł od jednego psa. Ustawowo z opłaty tej zwolnione są osoby starsze, osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego oraz podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Aktualnie, na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, ewidencją podatkową objętych jest zaledwie 773 właścicieli psów, w tym 160 jest z niej zwolnionych.

Powodem zniesienia opłaty są trudności z oszacowaniem faktycznej ilości psów na terenie gminy i miasta Węgliniec oraz niska ściągalność tej opłaty. Część właścicieli zwierząt nigdy nie zgłaszała ich nabycia, inni przepisywali posiadane przez siebie zwierzęta na członków rodziny zwolnionych z opłaty. W związku z tym, przychody gminy z tytułu opłaty za posiadanie psa były niewielkie. Do tego koszty administracyjne oraz windykacyjno – egzekucyjne były bardzo wysokie. W związku z nieopłacalnością dalszego poboru opłaty, radni gminy podjęli uchwałę likwidującą ww. opłatę.

Źródło: wegliniec.pl

Share.

About Author