Nasza Szkoła Marzeń

0

Nasze Gimnazjum zostało objęte Programem „Szkoła Marzeń”. Jest to program pomocy uczniom ze szkół wiejskich i w jego ramach otrzymaliśmy wsparcie merytoryczne, ofertę szkoleń dla nauczycieli oraz dotację na prowadzenie działań wspomagających uczniów. Program finansowany jest z budżetu Państwa oraz przez Europejski Fundusz Społeczny. Głównymi organizatorami są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.

Dzięki dotacji w Gimnazjum w Ruszowie zorganizowano: zajęcia pozalekcyjne z niemal wszystkich przedmiotów i obszarów zainteresowań uczniów, a w szczególności koła języka angielskiego; szkolenia i egzaminy dla 50 uczniów w celu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych; zajęcia języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych ze Szkołą Języków Obcych; dodatkowy dowóz na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów spoza Ruszowa; koła języka angielskiego dla uczniów szóstych klas Szkoły Podstawowej w Ruszowie i Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu- przyszłorocznych uczniów naszego Gimnazjum; wyjazd za granicę dla wszystkich uczniów klas pierwszych w celu wspólnej realizacji projektu; przystosowanie sanitariatów dla uczniów niepełnosprawnych; zakup zestawu 10- ciu komputerów wraz z nootbookiem do Pracowni Języków Obcych. Uczestnictwo w Programie „Szkoła Marzeń” spowodowało zmianę Programu Rozwoju Gimnazjum w Ruszowie, głównie polegającą na zaplanowaniu działań związanych z rozwojem uczniów i nauczycieli (patrz w dziale „Szkoła”). W ramach współpracy ze szkołami za granicą nauczyciele rozpoczęli od września 2005 r. intensywny roczny kurs języka angielskiego metodą Callana ( 4 godz. tygodniowo- na własny koszt). Dodatkowo praca metodą projektu stała się formą dominującą w pracy z uczniami ( na lekcjach, a w szczególności na zajęciach pozalekcyjnych) oraz od II półrocza 2005/2006 co miesiąc organizowane będą „Angielskie Dni Szkoły” na podstawie projektów przygotowywanych przez Samorząd Uczniowski. W celu określenia i skonsultowania głównych kierunków rozwoju oświaty na terenie naszej miejscowości będą zorganizowane spotkania-debaty z udziałem rodziców, uczniów, nauczycieli, władz samorządowych i organizacji wspomagających naszą Szkołę.

Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie dobre pomysły były motorem rozwoju naszych podopiecznych, a „Szkoła Marzeń” stała się rzeczywistością.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.