Gimnazjum w Akademii

0

Cztery szkoły z Powiatu Zgorzeleckiego w tym nasze Gimnazjum uczestniczyć będą w działaniach tzw. Dolnośląsko-Saksońskiej Akademii Edukacyjnej. Jest to program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolnego Kraju Związkowego Saksonia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Dolnośląskie). Zaproszono do niego 30 szkół i placówek oświatowych z siedmiu nadgranicznych powiatów. Ich nauczyciele, dyrektorzy oraz osoby odpowiedzialne za kształt oświaty, uczestniczyć będą w konferencjach, seminariach, spotkaniach, z udziałem naukowców z polskich i niemieckich uczelni oraz władz samorządowych Dolnego Śląska i Saksonii. Projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Edukacyjna” jest jedynym przedsięwzięciem na tak dużą skalę na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza, propagującym ideę przygotowania nauczycieli do wychowywania nowoczesnego pokolenia przyszłości, które nie będzie odczuwać barier dzielących z sąsiadami.

– Po raz pierwszy nauczyciele i pracownicy oświaty będą mieli okazję skonfrontować proponowane rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze po obu stronach granicy polsko-niemieckiej oraz możliwość obserwacji i wykorzystania najlepszych doświadczeń sąsiadów – mówią o programie jego organizatorzy – W Lubaniu powstało jedyne na obszarze przygranicznym, dobrze wyposażone Centrum Dialogu Edukacyjnego, w którym będą się odbywały spotkania dyskusyjne, szkolenia oraz kursy językowe. Innowacyjność projektu polega też na tym, że twórczy nauczyciele zostaną przygotowani przez polskich i niemieckich specjalistów do wychowywania młodego pokolenia w szacunku dla kultury i języka sąsiadów, do pokonywania barier, jakie do tej pory dzieliły dwa narody żyjące we wspólnej Europie, ale po dwóch różnych stronach granicy – informują.
W Wałbrzychu organizowane będą w ramach „Akademii” konferencje oraz wykłady polskich i niemieckich naukowców, ponadto języka niemieckiego uczył tam będzie niemiecki Partner – Bildungswerk Ost West gGmbH Sprachzentrum Neisse Gorlitz, w wyniku czego nauczyciele zostaną przygotowani do uzyskania certyfikaty Instytutu Goethego w Niemczech.
Niezwykle istotne będą szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, które będą podstawą do konfrontacji z rozwiązaniami niemieckimi poprzez planowane wyjazdy studyjne.
W ramach projektu powstanie też czasopismo „Akademia” promujące piękno miejsca, w którym żyjemy, propagujące ochronę pomników przyrody i architektury przygranicznej, współpracę transgraniczną mieszkańców i przedstawicieli władz, przyczyniające się do przełamywania barier mentalnych, narodowościowych, kulturowych.
Główną siedzibą administracyjną Akademii jest Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu – siedziba Wnioskodawcy oraz jego Filia w Wałbrzychu. Swym zasięgiem projekt obejmie 7 powiatów: lubański, bolesławiecki, zgorzelecki, lwówecki, jaworski, ząbkowicki, dzierżoniowski. Realizowany obecnie Projekt jest zgodny ze Strategią Województwa Dolnośląskiego oraz z lokalnymi strategiami rozwoju – realizuje cel budowania społeczeństwa wiedzy, kształcenia kształcących oraz transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.