Wielkie Święto Szkoły

0

W dniu 22 listopada 2008 r. w Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie odbyła się uroczystość, która była zakończeniem gminnych obchodów 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dzień 22 listopada to dla ruszowskiego gimnazjum data znacząca, ponieważ w tym dniu w 1918 r. zakończyły się walki o polski Lwów, jak również szkoła obchodziła 5 rocznicę nadania imienia.
To szczególne święto rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w Kościele Parafialnym w Ruszowie, w której udział wzięli wszyscy uczniowie i nauczyciele gimnazjum, jak również zaproszeni goście. Podczas kazania Ksiądz Dziekan R. Wołowski wprowadził zgromadzonych w historię obrońców Lwowa, a szczególnie Orląt Lwowskich- współczesnych rówieśników uczniów gimnazjum.
Spotkanie w Szkolnej Sali Gimnastycznej miało także charakter bardzo patriotyczny i ściśle związany z Patronem Szkoły. Wystrój sali, wystawy fotograficzne, okolicznościowy biuletyn historyczny, oprawa artystyczna uroczystości (w tym także pierwsze publiczne odśpiewanie hymnu szkoły), prezentacje i przemówienia, zaproszeni goście, poczty sztandarowe- to wszystko było odzwierciedleniem dbałości o tradycję i wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym rodzin kresowych. Bardzo ciekawy wykład i prezentacja filmu- zapalonego badacza historii kresowej- prof. Stanisława Nicieji z Uniwersytetu Opolskiego- o „Historycznym znaczeniu czynu Orląt Lwowskich” były niezwykłą lekcją historii dla wszystkich zebranych.
Uwieńczeniem uroczystości było odznaczenie sztandaru szkoły Komandorią „Missio Reconciliationis” ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Misja pojednania” za działalność dla dobra publicznego dobrosąsiedzkich stosunków i pokoju. Decyzję odznaczenia podpisali: prezes- Tadeusz Kreps i kanclerz Henryk Leopold Kalinowski (Kawalerowie Orderu Virtuti Militari). Szkoła otrzymała również dyplom uznania za działalność patriotyczną od prezesa Stowarzyszenia „Krajobrazy” Tadeusza Samborskiego, który wraz z członkiem zarządu głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Alfredem Janickim dokonali dekoracji sztandaru i szkoły.
W trakcie uroczystości odznaczeni również zostali: Andrzej Kutrowski- Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec i Irena Droś- dyrektor Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, a Urszula Zel- nauczycielka historii gimnazjum otrzymała „złotą odznakę” Towarzystwa Miłośników Lwowa i kresów Południowo-Wschodnich.
W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz: powiatowych, gminnych, ogólnopolskich stowarzyszeń kresowych, delegacje szkół, zakładów pracy, ale przede wszystkim mieszkańcy Ruszowa i okolic, pochodzący z okolic Lwowa, Stanisławowa i Tarnopola. Cieszył również fakt obecności pocztów sztandarowych, a szczególnie Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich z Wrocławia, jak również poczet sztandarowy Kresowego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich z Żar.
Obecnie najważniejszym zadaniem Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie jest kontynuacja prowadzonych działań, ale przede wszystkim stworzenie Kresowej Izby Pamięci.

{phocagallery view=category|categoryid=19|limitstart=1|detail=5 |displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imageshadow=shadow1}

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.