Supernowoczesne gimnazjum

0

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie oraz Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Starym Węglińcu to dwie placówki oświatowe na 100 innych wybranych w drodze konkursu placówek oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego, które w całości zostały objęte Dolnośląskim Programem „E-Szkoła”.

Aby zakwalifikować się do niego, należało spełnić szereg warunków, z czego najważniejszym było stworzenie Programu Rozwoju Szkoły (na 2 lata szkolne), związanego z wprowadzeniem technologii informacyjnej we wszystkich dziedzinach działalności szkoły- w szczególności w dydaktyce. Każda z aplikujących placówek w okresie wakacji musiała zmobilizować do pracy niemal całe grona pedagogiczne, aby program spełniał warunki określone w „E-Szkole”, jak również był ściśle powiązany ze specyfiką danej placówki i jej potrzebami. Należy zaznaczyć, że do Programu aplikowało ponad 200 placówek oświatowych w tym także: szkoły średnie, biblioteki i uczelnie, dlatego sukces dwóch szkół w naszej gminie jest ogromny.

Udział w programie gwarantuje dla każdej ze szkół:

  1. Wyposażenie szkoły w dwie mobilne pracownie komputerowe, tj. 40 laptopów dla uczniów.
  2. Laptop dla każdego nauczyciela.
  3. Jeden mobilny zestaw interakcyjny (tablica interaktywna, rzutnik i laptop).
  4. Jeden system testowania – 25 szt.
  5. Szkolenia dla nauczycieli.
  6. Platforma edukacyjna: w tym także E- dziennik i E- portfolio.
  7. Bezprzewodowy Internet w dowolnym miejscu szkoły i jej otoczenia.
  8. Edukacyjne programy komputerowe.

Ponadto każda ze szkół zaplanowała także działania związane ze specyfiką i potrzebami swojej szkoły, tj. szkolenia rodziców, zajęcia pozalekcyjne i różne przedsięwzięcia szkolne. Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu zaplanowała m.in. takie koła, jak: „Praktyczny matematyk”, „Doskonały informatyk”, „Mały Europejczyk- j. angielski i j. niemiecki”, „Mały podróżnik”. Gimnazjum w Ruszowie zaplanowało: „Język angielski na co dzień”, „Język niemiecki na co dzień”, Komputerowe prawo jazdy- ECDL”, „Matematyczni praktycy”, „Biologia z motylkiem”, „Szkiełko i oko”, Strażnicy środowiska”, „Szkolny Klub Geograficzno- Turystyczny”, „Szkolna Filmoteka”, „Fotoreporterzy i Dziennikarze”.

Bardzo dużo działań obydwu szkół jest związana ze społecznością lokalną Gminy Węgliniec, z udziałem w gminnych imprezach kulturalnych i plenerowych, jak również przyczyni się do promocji naszej gminy w regionie i Polsce.

 

O innowacyjnym i rewolucyjnym charakterze programu w naszym środowisku może świadczyć fakt, iż w miarę jego wdrażania, zmieni się całkowicie styl pracy nauczycieli oraz uczenia się ich podopiecznych. Wymagać to będzie bardzo dużo pracy ze strony wszystkich pracowników obydwu szkół, ale aby stać się szkołą XXI wieku, nie ma innej drogi. I jak nazwano program rozwoju Gimnazjum w Ruszowie „E-Horyzonty” – to właśnie one są szansą dla naszej gminnej oświaty na to, aby wstąpić na wyższy stopień rozwoju- ku przyszłości.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.