Gimnazjaliści odwiedzą Wrocław

0

Ośmioro uczniów Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie weźmie udział w projekcie „Otwarta Szkoła” Liceum im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

W dniach od 30 listopada do 11 grudnia 2009 pojadą tam uczniowie naszego Gimnazjum.

Aby zakwalifikować się do tego projektu należało spełnić następujące warunki: być uzdolnionym z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, osiągać wysokie noty w regionalnych konkursach naukowych oraz swoje osiągnięcia potwierdzać wysokimi ocenami (co najmniej bardzo dobrymi) z matematyki, fizyki i chemii.

Uczniowie którzy będą uczestniczyć w tyn programie to: Agnieszka Wacław, Amelia Grzesiak, Karolina Sochacka, Alicja Pielichowska, Jakub Kłyszejko, Damian Trześniowski, Remigiusz Kowalski i Bartosz Kopania.

Celem projektu jest dodatkowe, rozszerzające kształcenie z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w warunkach w jakich kształcą się uczniowie LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Powyższa szkoła zapewnia naszym uczniom nowoczesne i doskonale wyposażone laboratoria fizyczne i chemiczne oraz opiekę nauczycieli, którzy od lat osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Podczas pobytu nasi uczniowie uczęszczać będą na zajęcia w systemie lekcyjnym (dodatkowy udział uwzględniony jest w planie lekcji), na zajęcia pozalekcyjne (o charakterze rekreacyjnym) oraz na zajęcia organizowane dla nich przez wrocławskie uczelnie wyższe. Zajęcia lekcyjne będą obejmować wyłącznie przedmioty matematyczno- przyrodnicze. Zajęcia z fizyki i chemii będą zajęciami wyłącznie laboratoryjnymi i będą polegać na przeprowadzaniu przez uczniów pomiarów i eksperymentów.

Uczniowie będą również korzystać bezpłatnie z basenu i sali gimnastycznej, jak również będą zakwaterowani w Internacie tejże szkoły. Udział w/w projekcie to szansa dla każdego z nich na: rozwinięcie swoich zainteresowań, wiarę we własne siły i zwiększenie aspiracji. Obecnie do Liceum im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu uczęszczają trzy absolwentki Gimnazjum w Ruszowie.

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.