Naukowe wyzwania

0

Nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznychz z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technologii – Eduscience” wybrano 250 szkół z całej Polski, m.in. cztery gimnazja w województwie dolnośląskim, w tym Gimnazjum w Ruszowie.

Projekt ten trwać będzie do listopada 2014 r. Szkoła bezpłatnie otrzyma: rzutnik i tablicę interaktywną z oprogramowaniem; zestaw do monitoringu przyrodniczego; dostęp do platformy e-learningowej; dostęp do materiałów multimedialnych; wycieczki do instytutów naukowych; udział w festiwalach i piknikach naukowych; transmisje on-line ze Spitsbergenu.

Uczestnictwo w jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, prowadzonym przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk to dla naszej szkoły wielki zaszczyt, ale także wielkie wyzwanie i dużo pracy. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

W nowoczesnej platformie umieszczane będą lekcje z zakresu geografii, chemii, fizyki i przyrody, przygotowane przez pracowników naukowych PAN, zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET. Dzięki temu nasi uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Nasza młodzież będzie miała okazję wziąć udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

W projekcie tym zaplanowano również zajęcia lekcyjne w obserwatoriach w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze, Helu oraz w Laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego „Oceania” lub odbędzie się na statku „Horyzont II”, gdzie uczniowie będą mieli niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką. Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie jest w stanie zapewnić tak „żywego” i fascynującego poznawania świata science. Wszystkie zajęcia zmierzać będą do wykorzystania i wdrażania najnowszej wiedzy nt. budowy mózgu i potrzeb człowieka oraz motywowania go do działania i poznania własnej inicjatywy.

W tym celu każdy ze stworzonych e-programów zawierać będzie nowoczesne i skuteczne metody pracy z uczniem. Wypracowane e-materiały będą kompatybilne z tablicami multimedialnymi, których nasza szkoła posiada już cztery.

Colin Rose opowiada o projekcie Eduscience

Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.