Stowarzyszenie „Łatwiej” i dzieci z Ukrainy

0

Stowarzyszenie „Łatwiej” powstało na początku roku 2014 z inicjatywy Rady Szkoły i zrzesza nauczycieli i rodziców Zespołu Szkół w Ruszowie jako przejaw ich obywatelskiej troski o autonomię szkoły, wysoką jakość jej pracy oraz zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkich uczniów. Stowarzyszenie będzie wspierać szkołę w różnych obszarach, m.in.: w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; organizować dodatkowe zajęcia edukacyjne, kulturalne i sportowe- ale także we współpracy i udziałem środowiska lokalnego; organizować wycieczki, półkolonie i obozy; poprawiać warunki lokalowe szkoły oraz przede wszystkim pozyskiwać środki finansowe na realizację projektów szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

W tym roku Stowarzyszenie „Łatwiej” pozyskało już środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie z Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” w wysokości 38 000 zł na realizację projektu „Inspiracje teatralne w Borach Dolnośląskich”. Dzięki tak dużej dotacji 17-osobowa delegacja uczniów i nauczycieli (15 uczniów i 2 nauczycieli) z Ukrainy (Jezierzany pow. Borszczów, woj.Tarnopol) i w takiej samej liczbie delegacja z Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie będzie realizować projekt w terminie od 26 listopada do 6 grudnia 2014 r.. Wszyscy zakwaterowani będą w Pensjonacie „Milówka” w Piasecznej. Nasi uczniowie razem z dziećmi z Ukrainy będą brać udział w różnych warsztatach teatralnych, uczestniczyć w zajęciach i imprezach szkolnych (andrzejki, mikołajki) oraz wycieczkach po Dolnym Śląsku.

W dniu 3 grudnia będą dodatkowo realizować projekt wspólnie z uczniami z Niemiec (Mittelschule Kodersdorf). Dotacja z Narodowego Centrum Kultury zapewnia dla dzieci polskich i ukraińskich: noclegi  i wyżywienie, a dodatkowo dla delegacji ukraińskiej dwukrotny transport oraz kieszonkowe. Stowarzyszenie „Łatwiej” pozyskało dodatkowo środki (poza dotacją z NCK) na wycieczki, wstępy (muzea, basen, kino) i poczęstunek w trakcie wyjazdów, organizację i materiały do warsztatów (np. afisz teatralny, fire–show, wyrobu biżuterii, inscenizacji, projektowania, itp.) dla wszystkich uczestników projektu.

Stowarzyszenie „Łatwiej” działające przy Zespole Szkół w Ruszowie wzięło także udział w Konkursie Banku Zachodniego „Tu mieszkam, tu zmieniam” i mamy wielką nadzieję na to, iż nasz projekt „Zagraj w szachy – poczuj sił – zmień tę siłę w piękną zmianę” uzyska dofinansowanie, o czym się dowiemy już w grudniu.

Share.

About Author

Dyrektor Zespołu Szkół w Ruszowie.