Nowa świetlica!

0

W dniu 17 lutego 2015 r. Pan Stanisław Mikołajczyk- Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec dokonał uroczystego otwarcia nowej świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Ruszowie.

Na uroczystości obecni byli także: Pan Waldemar Błauciak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Węglińcu, Komisja Oświaty z przewodniczącą Panią Marią Fedyczkowską, Pani Beata Bogacz- Inspektor ds. oświaty w gminie Węgliniec, Pani Elżbieta Dziża- przewodnicząca Rady Szkoły oraz uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej. Przecięcia wstęgi nowej świetlicy dokonali wspólnie: Burmistrz, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Dyrektor Szkoły oraz Dzieci.

Uatrakcyjnieniem naszej uroczystości było przedstawienie „Czerwony kapturek” w wykonaniu członków Koła Ludzi Aktywnych „Pirat” oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Ruszowa. Występ stał się powodem do ogólnej radości dzieci i zaproszonych gości. Należy tu zaznaczyć, iż członkowie KLAP, od momentu powstania, zawsze wspierają działalność naszej szkoły- uczestnicząc w uroczystościach szkolnych oraz pomagając we wszelkich jej przedsięwzięciach (np. w organizacji „Szkolnej Wigilii Kresowej”, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rocznic nadania szkołom imienia, Prezentacji Artystycznych, postawienia pomnika w Parku, prowadzenia warsztatów podczas międzynarodowej wymiany młodzieży, itd. )- jednym słowem jest to dla naszej szkoły nieoceniony i bardzo ważny partner- za co serdecznie dziękujemy!

Dotychczasowa świetlica nie mogła pomieścić aż 90 uczniów dowożonych z sąsiednich miejscowości. Postanowiliśmy więc przystosować jedno z pomieszczeń piwnicznych do celów świetlicy szkolnej. Władze gminy w ubiegłym roku przekazały szkole pieniądze na materiały budowlane oraz na jej wyposażenie. Wszelkie prace wykonali konserwatorzy i palacze Zespołu Szkół w Ruszowie oraz jeden rodzic- Pan Zbigniew Tyranowski z Jagodzina, który własnoręcznie otynkował wszystkie łuki i część ścian świetlicy, nie szczędząc prywatnego czasu- za co bardzo dziękujemy!

Prac budowlanych było bardzo dużo- zaczynając od zbicia tynków, odgrzybienia i wysuszenia pomieszczenia, po założenie nowego tynku, gładzi, pomalowania, schowania w ścianę i podłogę rur wodociągowych, zabudowanie  w drewnie rur kanalizacyjnych, założenie płytek na podłogę, wymianę instalacji elektrycznej, dołożenie grzejników centralnego ogrzewania, założenie nowych drzwi i mnóstwo innych drobnych usprawnień. Efekt końcowy przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Powstała nowa, piękna, i jasna świetlica, do której z ochotą garną się dzieci i mają tam nowoczesne i profesjonalne wyposażenie.

Bardzo dziękujemy władzom gminnym za pomoc finansową, bez której nasze działania nie byłyby możliwe, a nasze dzieci nie miałyby tak pięknej świetlicy.

Share.

About Author

Dyrektor Zespołu Szkół w Ruszowie.