Śmieci będą tańsze!

0

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Węglińca, która odbyła się dnia 6 marca 2014 r. została podjęta uchwała w sprawie zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny będą obowiązywały od 1 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższymi zmianami zawiadamiamy mieszkańców Gminy i Miasta Węgliniec, że  istnieje konieczność złożenia w terminie do końca kwietnia 2014 r. nowej deklaracji z obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r. stawkami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczne stawki za wywóz odpadów dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

  • Odpady zbierane w sposób nieselektywny – 19,00 zł / osoba (dotychczasowa stawka 19,50 zł/osoba),
  • Odpady zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem  – 10,00 zł / osoba (dotychczasowa stawka 13,50 zł/osoba),
  • Odpady  zbierane w sposób selektywny bez kompostownika – 11,00 zł / osoba (dotychczasowa stawka 14,50 zł/osoba).

Miesięczne stawki za wywóz odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych dla odpadów zbieranych w sposób selektywny:

  • pojemnik 110 l – 34,00 zł (dotychczasowa stawka 45,00 zł)
  • pojemnik 60 l – 17,00 zł (dotychczasowa stawka 22,00 zł)

 Stawka opłaty za wywóz odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych, zbieranych w sposób nieselektywny nie ulega zmianie i wynosi:

  • pojemnik 110 l – 57,00 zł
  • pojemnik 60 l – 28,00 zł 
Share.

About Author

Projektant graficzny, przedsiębiorca.