Ach ten parking!

0

Zgodnie z wcześniej zapowiadanymi planami, członkowie powstającej w Ruszowie grupy motocyklistów z pomocą miłośników motoryzacji wykonali prace porządkowe wokół parkingu samochodowego, znajdującego się przy ul. II AWP. Z terenu parkingu zostały usunięte papiery opakowania foliowe, butelki oraz pryzma gruzu zmieszanego z ziemią i pozostałościami po niewypalonym węglu. Przygotowując podłoże pod pas zieleni, w miejsce znajdujące się pomiędzy krawężnikiem a ogrodzeniami sąsiadujących posesji, zostało nawiezione kikanaście ton ziemi. Efekty wykonanych prac można zobaczyć na miejscu.

Za zaangażowanie oraz wkład włożonej pracy, pragnę serdecznie podziękować dla Wacława Z., Grzegorza G., Jana B., Kazimierza T., Pawła B., Władysława K., Patryka M., Ryszarda D., Henryka M. oraz Eugeniusza L.

Kontynuacja planów, związanych z wykończeniem wskazanego parkingu będzie realizowana w późniejszym terminie, gdyż uzależniona jest pozyskania środków finansowych niezbędnych do wykonania małej inwestycji. Mam nadzieję, że wykonanie wszystkich prac będzie możliwe przed nadejściem jesieni a uzyskany efekt zdecydowanie poprawi wizerunek Ruszowa. Osoby zainteresowane wsparciem naszej działalności proszę o osobisty kontakt.

Share.

About Author

Sołtys Sołectwa Ruszów, tel. 606 310 570