Droga do…

3

Rozwinęła się dyskusja na temat stanu nawierzchni dróg naszej miejscowości. W zupełności zgadzam się z przedstawionymi wypowiedziami, dotyczącymi braku utwardzonej nawierzchni lub występujących dziur. Niewątpliwie niekorzystne warunki pogodowe: opady deszczu, śniegu, mrozy jak również intensywny ruch samochodów osobowych i ciężarowych wpływa negatywnie na stan nawierzchni każdej drogi.

Tak też się stało m. in. z nawierzchnią ul. Nadrzecznej oraz jednego z odcinków ul. Polnej, utwardzonej w II połowie 2013 r. W związku z zaistniałą sytuacją 24 lutego br. złożyłem do Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec stosowny wniosek, który zawierał informację o wymagającej naprawie nawierzchni wskazanych ulic. W odpowiedzi, otrzymanej w dniu dzisiejszym, tj. 28.04.2014 r. – co za zbieg okoliczności – zostałem poinformowany, że ul. Nadrzeczna była poddana gruntownemu remontowi, polegającemu na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej o grubości ok. 10 cm. Ponieważ wykonana nawierzchnia nie uzyskała właściwego utwardzenia, wykonawca został zobowiązany do naprawy gwarancyjnej, która powinna być zrealizowana w najbliższym czasie. Jednocześnie poinformowano mnie, że zakres prac wykonanych na ul. Polnej, obejmował jedynie poprawienie przejezdności polegającej na wyrównaniu nierówności, zasypaniu dziur i poprawie utwardzenia poprzez dosypanie tłucznia. Wykazania wymaga również fakt, że kilkusetmetrowy odcinek ulicy Polnej od kilku lat pokryty jest nawierzchnią bitumiczną, tj. od ul. Łużyckiej do ul. Leśnej. Brak jest nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach długości kilkudziesięciu metrów każdy, prowadzących do zabudowania p. Kinal oraz drugi nieco krótszy do p. Eksner.

W związku z tym, iż stan nawierzchni dróg znajdujących się na terenie Ruszowa pozostawia wiele do życzenia, stosowne dokumenty składane były do uwzględnienia podczas tworzonego planu inwestycyjnego na kolejne lata. W wyniku składanych wniosków i przeprowadzonego  głosowania Rady Miejskiej ww. zakresie, uchwałą zagwarantowano wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Modrzewiowej (przy której mieszka 6 rodzin), Krótkiej (przy której mieszka 10 rodzin) oraz Biczana (przy której mieszka 5 rodzin).

Na położenie nawierzchni bitumicznej oczekują również ulice: Pożarna, Sienkiewicza, Harcerska, Nadrzeczna, Szklana – uzupełnienie, Świerczewskiego do nr 25. Utwardzenia wymagają dotychczas nie utwardzane ulice: Mickiewicza, Dębowa, Akacjowa, Poprzeczna, Świerczewskiego do nr 32 oraz dojazdy do posesji położonych przy ul. Zgorzeleckiej, Żagańskiej, Łużyckiej i Świerczewskiego. Oczywiście po utwardzeniu wymienione ulice powinny zostać pokryte nawierzchnią bitumiczną, jak również opisywane wyżej dwa odcinki ul. Polnej. Ponadto kapitalnego remontu wymaga droga prowadząca do polany – to prawda, że ze względu na ilość dziur, nie można tam dojechać szybko i w linii prostej. Są to ulice przy których zamieszkuje bardzo duża liczba mieszkańców Ruszowa, intensywnie korzystających z tych dróg, gdyż żadna nie zarasta trawą. W przypadku kilku wymienianych ulic oraz dojazdów do zabudowań, istnieje problem wynikający z tytułu prawa własnościowego, co w konsekwencji warunkuje podmiot odpowiedzialny za utrzymanie dróg, nie tylko w naszym sołectwie ale także u naszych sąsiadów w Sołectwie Kościelna Wieś. Podejmując powyższe działania uzależnione od wielkości środków finansowych możliwych do pozyskania, należało podjąć decyzję polegającą na tym, którą ulicę czy też drogę będziemy remontować? Czy wyremontować jedną ulicę z utwardzeniem i położeniem nawierzchni bitumicznej włącznie, czy też utwardzić jedną ulicę „miękką” z jednoczesnym położeniem nawierzchni bitumicznej na wcześniej utwardzonej drugiej ulicy? W wspólnych uzgodnieniach podjęliśmy przedstawione rozwiązania – w naszej ocenie są one korzystniejsze dla większej liczby mieszkańców.

Mam świadomość tego, że takiej inwestycji nie można wykonać w jeden miesiąc tak „od ręki”, gdyż trzeba mieć zagwarantowane środki finansowe, których cel wykorzystania zatwierdza swą uchwałą Rada Miejska a dalej musi zostać zrealizowana cała procedura przetargowa aby na końcu tej ścieżki znalazło się jej wykonanie.

Każdy z mieszkańców naszej miejscowości miał możliwość otrzymać potwierdzenie przedstawionego stanowiska podczas udziału w posiedzeniach Komisji Gospodarczej, przeprowadzonych sesjach Rady Miejskiej czy też podczas prowadzonych dyskusji na Zebraniach Wiejskich.

Wszystkie osoby mające na celu przyspieszenie poprawy pozytywnego wizerunku Ruszowa, proszę o zaangażowanie się poprzez podjęcie – do wyboru – współpracy z m.in. Radnymi Rady Miejskiej, Sołtysem oraz Radą Sołecką, Grupą Odnowy Wsi Dolnośląskiej, Kołem Ludzi Aktywnych Pirat, Kołem Gospodyń Wiejskich, Strażą Obywatelską, Ochotniczą Strażą Pożarną. Podkreślę, że wszystkie osoby działające w ramach wymienionych grup, posiadają również swoje własne obowiązki rodzinne, domowe, zawodowe i jednocześnie udzielają się społecznie w tych grupach. Zapraszamy chętnych do reaktywowania a następnie prowadzenia działalności „Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Ruszowskiej”.

Zapraszam do ożywionej dyskusji.

Z wyrazami szacunku Sołtys Sołectwa Ruszów – Władysław Widuch, tel. 606 310 570.

Share.

About Author

Sołtys Sołectwa Ruszów, tel. 606 310 570