,,Młoda krew” w szeregach ruszowskich strażaków

0

Kilka dni temu dwoje naszych młodych strażaków ukończyło z wynikiem pozytywnym specjalistyczne szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu i uzyskało prawo udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Nikola Olszewska i Daniel Wróblewski przygodę z pożarnictwem rozpoczęli w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  w której byli bardzo aktywnymi członkami. Po uzyskaniu pełnoletniości wstąpili w szeregi OSP Ruszów gdzie po przejściu badań u lekarza medycyny pracy bardzo szybko otrzymali skierowanie na kurs podstawowy.

Szkolenie podstawowe obejmowało między innymi elementy musztry, zasad bhp, znajomości i obsługi podstawowego sprzętu pożarniczego i wyposażenia , łączności, taktyki pożarniczej, ratownictwa technicznego oraz pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. W dniu 3 listopada nasi kandydaci na strażaka zaliczyli test  w specjalistycznej komorze dymowej w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu obejmujący część sprawnościową min. ergometr taśmowy i rowerowy oraz ścieżkę dymową (ćwiczenie polega na przejściu strażaka ubranego w sprzęt ODO zadymionej i ciemnej trasy na orientację – ok. 10-15 minut). Aby przystąpić do egzaminu końcowego musi być pozytywnie zaliczony test  w komorze dymowej.

Nikola i Daniel aby dobrze przygotować się do egzaminów i nabyć wprawę w obsłudze sprzętu uczestniczyli też w zbiórkach szkoleniowych OSP Ruszów na przestrzeni minionych dwóch miesięcy. Praca z młodzieżą w naszej jednostce przynosi wymierne efekty ponieważ są to kolejne osoby które po przygodzie w MDP i uzyskaniu pełnoletniości zasilają szeregi czynnych strażaków. Młodym strażakom życzymy wytrwałości oraz bezpiecznej służby.

Janusz Droś – OSP Ruszów

Foto – R. Baut, R. Mesjasz – OSP Ruszów

Share.

About Author