Od 3 kwietnia zakaz wstępu do lasu

0

AKTUALIZACJA: Poniższa decyzja Nr 14 / 2020 z dniem 06 kwietnia 2020 r. została anulowana. Zakaz wstępu do lasy, jednak wciąż obowiązuje i został on wprowadzony w oparciu o 17 ust. I rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz.566)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz ustnym poleceniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowanego do jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej PGL Lasy Państwowe w dn. 03.04.2020 r. został wprowadzony zakaz wstępu do lasu osobom nieupoważnionym.

Share.

About Author