Uwaga fałszywy Inkasent!

0

W związku z podjętą informacją od mieszkańców Czerwonej Wody o próbie wejścia na nieruchomość osób trzecich pod pretekstem odczytu wodomierza.

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuje, że nie dokonuje w miesiącu czerwcu odczytów wodomierzy w miejscowości Czerwona Woda, jednocześnie informuję że jedyną osobą uprawnioną do odczytu wodomierzy z wyłączeniem odczytów zdalnych jest P. Inkasent Dorota Wachecka która posiada legitymacje uprawniająca do pełnienia czynności i musi ją okazać na każde żądanie właściciela posesji.

W związku z powyższym prosimy naszych Odbiorców o zachowanie ostrożności.

Dyrektor ZUK Węgliniec

Krzysztof Polewski

Share.

About Author